Radmoryna

Premiera filmu "Radmoryna".
Kolejny duży projekt zakończył się sukcesem! Film opowiada historię powstania radioodbiornika Radmor 5100, który cieszy się dzisiaj statusem legendy. Jest tematem wielu internetowych dyskusji, przedmiotem stale obecnym na rynku vintage audio, urządzeniem wciąż cenionym przez użytkowników i wreszcie elementem, który wpisał się na stałe do historii polskiego designu.

Był to duży projekt. Prace nad nim trwały równo rok. Część tej historii powstawała w Gdyni, w Zakładach Radiowych Radmor, inna część w warszawskim Państwowym Instytucie Telekomunikacyjnym. W tych dwóch miastach odbywały się wszystkie przygotowania i zdjęcia. Udało się dotrzeć do wielu twórców tego wyjątkowego radioodbiornika - projektanta, konstruktorów, technologa.

Film objęty został patronatem honorowym Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie, które zorganizowało premierę. Odbyła się ona 28 listopada 2019 r. w gmachu Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Relacja znajduje się tutaj: https://www.facebook.com/odkrywamyzabytkitechniki.

A sam film można obejrzeć tutaj: https://youtu.be/fSvw0HKn1TA.